Välkommen.

Till mig kan du vända dig i förebyggande, friskvårdande och rehabiliterande syfte. Min kunskap och erfarenhet ska fungera som en brygga mellan sjukvård och friskvård där det idag finns en glipa mellan.

Mitt mål är att du ska bli ditt bästa jag, att du ska må bättre oavsett utgångspunkt.

Hälsoproblem och skador orsakas ofta av en kombination av olika faktorer. De kan inte lösas fullständigt utan att de primära och majoriteten av de sekundära underliggande faktorerna hittas och löses. Där har jag som utbildad certifierad medicinsk massör och licensierad medicinsk tränare en stor kunskap. De två tillsammans är en ideal kombination för att kunna lösa just grunden till skadorna.

Du får såklart även komma på avslappningsmassage om du så önskar, kanske vill du testa bambumassage?

Maria Wiklund